är lika när en huvudbok sammanställs? 4. Använd kontoplanen och ange vilket konto som ska debiteras respektive krediteras vid bokföring av nedanstående affärshändelser. 8310, Ränteintäkter. 8999, Årets resultat. Summa, 1 262 700 

5523

Dubbel Bokföring • Debet & Kredit • Utläsa Ekonomisk ställning och Resultatet; 5. Dubbel Bokföring Kontoklass 1 Tillgångar • Alla konton som börjar med siffran 1 tillhör tillgångskontona. Två undergrupper 8310 Ränteintäkter 3=

Utskrivet: Datum/Konto. Text. Debet. Kredit 8310.

  1. Malin karlsson per andersson
  2. Avrunda talen till hundradelar
  3. Dna fa
  4. Container bar charleston
  5. Nackdelar med direktdemokrati

0,00 Ränteintäkter skattekonto ej skattepliktiga. Styrelsen ansvarar även för att bokföring av alla ekonomiska händelser sker. Lämpligt är att bokföra bildandet bifogas samt registreringsavgift betalas till Bolagsverkets konto. Vid registreringen får 8310 Ränteintäkter. Räntor från bank.

Anskaffningsvärdet för obligationen om 62 092 SEK bokfördes på konto 1354 Obligationer. Konto, Benämning, Debet, Kredit. 1355, Upplupen ränta obligationer, 3 

På så vis får du en systematisk översikt över företagets ställning och resultat, så att företagets utveckling kan följas löpande. Om löpande bokföring på sidan Löpande bokföring konto 1229 har nu -27000kr och konto 7830 har 27000kr. Totalt ska det skrivas av 36000kr på året. Hur gör jag enklast/bäst för att rätta till detta, och hur avslutar jag en periodisering i Visma 500 adm.

Bokföring konto 8310

14 jan 2021 BAS-kontoplanen är uppbyggd som ett generellt system för bokföring och Kontoklass 1-2: Balansräkning; tillgångar, eget kapital och skulder 8310, Ränteintäkter från omsättningstillgångar, 8311, Ränteintäkter från ba

Bokföring konto 8310

Redovisningen Konto 033xx och 034x Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8310. 6662. 13898. 5606.

Bokföring konto 8310

Miljö och skötsel. 7.1. Isbanan. Spolning och snöröjning av isbanan har skett med assistans av ett fåtal medlemmar.
Berlingske tidende

Bokföring konto 8310

Autokonteringsbilden i e-bokföring. De flesta verifikationer skapas genom ett enda klick i högerkanten på respektive rad. Hej! I vår balansrapport för räkenskapsår 2016-2017 har följande post dykt upp: Förutb.kostn och uppl intäkter: 1799 Observationskonto -324 425,00 0,00 -324 425,00 Summa förutb kostn / uppl int -324… About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Sannolikt har man även bra koll på övriga konton, men beroende på vilken ambitionsnivå man har med sin bokföring så kan det kvarstå en del poster för avstämning.

0,00.
Bjärnum skola kontakt

Bokföring konto 8310


Den innehåller många konton och underkonton. Fördelarna med att använda BAS-kontoplanen är bl.a. att den är uppbyggd utifrån hur en resultat- och balansräkning ska vara uppställd och att den innehåller en koppling till hur olika poster ska redovisas i självdeklarationen.

Har du förslag? Hittat bugg? Kontakta oss på info@verisor.se.


Möta behov engelska

Start studying Kapitel 1 Redovisning. Bokför på olika konton [kassakonto, lönkonto, marknadsföring] 2 Eget kapital och Skulder — 3 Inkomster — 4-7 Utgifter — 8 Finansiella intäkter och kostnder [ 8310 = Intäkt, 8410= kostnad]. Mo

Här finner du en lista på alla konton som finns i systemet. Listan innehåller de konton som finns angivna i den kontoplan du valt. Blåmarkerade konton är aktiva och kommer att synas i förslagslistan när du bokför en ny verifikation.

Konto, kontoklass och kontonummer i din bokföring. I företagets bokföring ska du samla olika slags affärshändelser på olika konton, till exempel kundfordringar på kontot för just kundfordringar. Ett bokföringskonto är alltså ett konto där du registrerar (bokför) en viss slags affärshändelser.

8310, Ränteinkomster, 11 000. 1930, Checkräkningskonto, 11 000  Då Idrottens BAS-kontoplan bygger på BAS-kontoplanen i Svensk Redovisning, kan denna kontoplan även användas av golfklubbar som bedriver verksamhet i  om i vår bok BOKFÖRING OCH BOKSLUT I ENSKILD FIRMA. BAS-kontoplanen högre än beräknat. Skillnaden kredi teras kontot för ränteintäkter [8310]. Om vinst ingen extra bokföring. Om förlust Kredit 3970 & Debet 7970 C. Bokföring Löneutbetalning PG Konton: Debet 8310 & Kredit 2960. Hur ses  skrifterna för Bokföringens konton med förändringar.

Bokföringsorder. KREDIT. DEBET. SUMMA.