Tjänsteföretagen och Medieföretagen / Akademikerförbunden. Allmänna anställningsvilkor 201201-230430; Löneavtal 201201-230430; Förhandlingsprotokoll anp assning av sjuklön 170501-200430; Salaried Employees 201201-230430; Salaries Bil A 201201-230430; Almega Medieföretagen / Sv.Ing. Allmänna anställningsvillkor 171101-200331

8771

(fd HTF Mia). Parter är Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen, Akademikerförbunden och Unionen. Det nya kollektivavtalet innehåller bland 

Nya kollektivavtal för tidskrifter och etermedier. Publicerad: 21 Juni 2017, 06:58 Nu har Journalistförbundet och Medieföretagen skrivit avtal om nya kollektivavtal för public service, tidskrifter och etermedia. Nu har Journalistförbundet och Medieföretagen skrivit avtal om nya kollektivavtal för public service, tidskrifter och etermedia. 21 Juni 2017, 06:58 Medieföretagen: Villkoren gäller redan för 500 000 tjänstemän Kollektivavtal. In English: Agreement on General Terms, Working Hours and Continuing Education.

  1. Front advokater göteborg
  2. Hr arbete vad ar det
  3. Bokföra fonder vid bokslut

Parter på arbetsgivarsidan är Almega Tjänsteföretagen och Almega Medieföretagen. På arbetstagarsidan förhandlar Akademikerförbunden (där DIK ingår). Det nya avtalet gäller från 1 december 2020 till 30 april 2023. Därför har akademikernas kollektivavtal utformats så att det ska vara möjligt.

Almega Medieföretagen Sveriges Ingenjörer - Unionen 1 maj 2017 - 30 april 2020 Sveriges Ingenjörer, Box 1419, 111 84 Stockholm, tel 08-613 80 00 forhandling@sverigesingenjorer.se, www.sverigesingenjorer.se Avtal klart Vi har 2017 haft två avtalsrörelser på varandra, där den första handlade om

Allmänna anställningsvilkor 201201-230430; Löneavtal 201201-230430; Förhandlingsprotokoll anp assning av sjuklön 170501-200430; Salaried Employees 201201-230430; Salaries Bil A 201201-230430; Almega Medieföretagen / Sv.Ing. Allmänna anställningsvillkor 171101-200331 Här kan du se och ladda ner kollektivavtalen för olika branscher. Här hittar du aktuella kollektivavtal för privat sektor, sorterat på arbetsgivarorganisation.

Kollektivavtal medieforetagen

respektive UR, som omfattas av kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor mellan Medieföretagen och Unionen, Akademikerförbunden respektive Journalistförbundet. Om enighet inte går att uppnå mellan samtliga parter ska beloppen räknas upp med det genomsnittliga värdet av varje års avtalshöjning. § 3 Radiotjänst

Kollektivavtal medieforetagen

Under varje kollektivavtal finns det en lista över vilka […] Tjänsteföretagen och Medieföretagen / Akademikerförbunden. Allmänna anställningsvilkor 201201-230430; Löneavtal 201201-230430; Förhandlingsprotokoll anp assning av sjuklön 170501-200430; Salaried Employees 201201-230430; Salaries Bil A 201201-230430; Almega Medieföretagen / Sv.Ing. Allmänna anställningsvillkor 171101-200331 Här kan du se och ladda ner kollektivavtalen för olika branscher. Här hittar du aktuella kollektivavtal för privat sektor, sorterat på arbetsgivarorganisation. Klicka på det avtal som är aktuellt för dig för att komma till en sida där du kan läsa samt ladda ner ditt avtal. Kollektivavtalet är din garanti för rätt lön och bra anställningsvillkor.

Kollektivavtal medieforetagen

Det nya avtalet sträcker sig över 29 månader med en total löneökningsnivå på 5,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även pensionsavsättningar. Hans O Andersson Förhandlingschef på Medieföretagen.
Cvc om no. 12-02-1-cte-6

Kollektivavtal medieforetagen

Nytecknat avtal. 17 december, 2020.

De fem kollektivavtalen som ska förhandlas i år har en giltighetstid till 31 mars 2020. Det är avtal som berör medlemmar som har en anställning – tillsvidare eller för en viss tid – och går på kollektivavtalen för dagspress, tidskrift, public service, kommersiell Kollektivavtal Tjänstemanna­avtalet för Medie­företagen och Almega Tjänste­företagen (Bilaga A), På Almegas avtalskurser tar vi upp reglerna som styr relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare med ditt kollektivavtal i fokus. Vi ser över de regler och lagar som styr för din bransch och varvar teori med praktiska exempel. Om verksamheten som Mediaföretagen bedriver.
Apn malmo

Kollektivavtal medieforetagen


Almega Tjänsteföretagen, Revision- och Konsult Kollektivavtal | 2019-06-13; Almega Almega Tjänsteföretagen/Medieföretagen, Tjänstemannaavtalet.

Det betyder bland annat löneökningar och extra pensionsinsättningar på sammanlagt 5,4 procent. Kollektivavtal om tjänstepension träffas normalt mellan Svenskt Näringsliv och PTK för merparten av privatanställda tjänstemän.


Fornybar energi norge

Avtalsnytt - kortare nyheter om ditt kollektivavtal (klicka för mer info om nya avtalet) Allmänna anställningsvillkor 2020-2023 - Medieföretagen fd Sif MIA Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.

Almega Medieföretagen/Publicserviceföretag Kontaktförbund: DIK Nytt avtal mellan Akademikerförbunden och Medieföretagen (Public Ett nytt kollektivavtal har ingåtts mellan Almega Tjänsteföretagen Revision- och  Allt om Medieföretagen. Här samlar vi artiklar, bilder och annan intressant information för dig som vill läsa mer om Medieföretagen.

Medieföretagen inom Almega har idag tecknat nya kollektivavtal för public service med Akademikerförbunden, Journalistförbunden samt Unionen. De nya avtalen sträcker sig över 29 månader och har en total kostnadsram om 5,4 procent som inkluderar både löneökningar och ökade pensionsavsättningar. – Förhandlingarna har varit lösningsorienterade och det har funnits ett samförstånd

Almega Tjänsteföretagen och Medieförteagen samt Unionen å den andra. Almega Medieföretagen /Sveriges Ingenjörer/ Unionen Frida Elfving, Avtalsansvarig Överenskommelse om flexpension och andra avtalsändringar för Almega Medieföretagen Under våren 2016 varslade Unionen och Sveriges Ingenjörer om strejk på flera avtalsområden i Almegas förbund för att få flexpension eftersom sådana Avtalsrörelsen 2020 är i full gång. Vi kämpar bland annat för att alla våra medlemmar ska få bättre anställningsvillkor och rätt lön. Starka kollektivavtal är garantin för det. Ditt kollektivavtal garanterar också att du är försäkrad om du blir sjuk, om du skadas i arbetet eller blir av med jobbet. Arbetsgivarsidan tar strid om arbetstiden. Medieföretagen.

Kollektivavtal för dagspress  På Almegas avtalskurser tar vi upp reglerna som styr relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare med ditt kollektivavtal i fokus.