I april presenterade Helsingborgs Hamn sin pågående upphandling av innovationspartnerskap för autonoma transporter. Nu handlar det om en funktionsupphandling

2406

Funktionsupphandling för banbrytande tekniker. Visste du att 99 procent av den offentliga upphandlingen i dag är produktupphandling?

Funktionsupphandling. Ett sätt att driva innovation är att upphandla den funktion eller effekt som ska uppnås. Det kallas för funktionsupphandling och är ett sätt att nå nya lösningar genom att säga vad man ska uppnå istället för hur det ska gå till. Inlägg om innovation- och funktionsupphandling Funktionsupphandling innebär att det i upphandlingsunderlaget ställs krav på funktion i stället för detaljkrav på produkt eller tjänst. Genom att ställa funktionskrav ökar möjligheten att ta tillvara leverantörernas kunskap och främja utveckling av innovativa och kreativa lösningar.

  1. Sam skolan
  2. Villa adolfsberg kungsholmen

Författare Ester Nylöf · Facebook · LinkedIn · Twitter. Funktionsupphandling – en stark motor som  26 mar 2019 regelverket om offentlig upphandling, sociala kriterier, djurskydd, livsmedelsproduktion och innovations- och funktionsupphandling. Samtliga. 25 aug 2020 En funktionsupphandling ställer krav på innovation, så jag är inte säker på att denna typ av upphandling automatiskt skulle bidra till ökat antal  27 mar 2019 Funktionsupphandling innebär att upphandla en definierad funktion (utifrån funktionskrav), där leverantörer har frihet att efter bästa förmåga  Dec 18, 2019 Funktionsupphandling för innovation, välfärd och miljö. (”Functional public procurement for innovation, welfare and the environment” – In  24 nov 2020 Genom att utöka vår funktionsupphandling kommer vi bort från ”slit och släng”- mentaliteten och lägger ett större ansvar på leverantörerna, som  visat betydligt större intresse för livstidskostnad och funktionsupphandling. Mot den bak- grunden har Flygt speciellt för den brittiska marknaden utvecklat ett  Mar 7, 2011 Funktionsupphandling av väg- och banhållning, Problem ochmöjligheter. Linköping: Swedish National Road and TransportResearch Institute.

Mar 7, 2011 Funktionsupphandling av väg- och banhållning, Problem ochmöjligheter. Linköping: Swedish National Road and TransportResearch Institute.

Funktionsupphandling är den starkaste drivkraften för innovation. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram stöd för att arbeta med funktionskrav i upphandling. Stödet omfattar bland annat beskrivning om vad funktionskrav är och stöd för hur upphandlande myndighet kan formulera funktionskrav, Funktionsupphandling innebär att krav ställs på en funktion snarare än på en produkt, vilket enligt tidigare forskning leder till främjandet av innovationer och ökad resurseffektivitet.

Funktionsupphandling

– Jo jag har i hög grad fortsatt med att utveckla tankarna om att funktionsupphandling kan leda till innovationer, meddelar Charles Edquist. Jag 

Funktionsupphandling

Läs också: Nio av tio  Funktionsupphandlingar över lång tid ger NCC:s danska bolag goda möjligheter till långtidstester av asfaltbeläggningar med olika typer av  Det finns självfallet olika situationer där s.k. funktionsupphandling passar sig Ett tips som inte bara gäller funktionsupphandling är att testa  Under 2018 genomförde Bollnäs kommun en banbrytande funktionsupphandling av ljus som tjänst. Kom och lyssna på hur det gick till, hur det  av C Berggren · Citerat av 7 — visat betydligt större intresse för livstidskostnad och funktionsupphandling. Mot den bak- grunden har Flygt speciellt för den brittiska marknaden utvecklat ett  Fritextsökning. funktionsupphandling-plugg.

Funktionsupphandling

Lund: Studentlitteratur. {in Swedish}Google Scholar Google Scholar  Gemensam avfallsentreprenad. Insamlingstjänsten bygger på en funktionsupphandling där leverantören tar ansvar för miljöutrymmet. De boende ska hela tiden  Relaterat. Lästips!
Working in sweden eu citizen

Funktionsupphandling

(”Functional public procurement for innovation, welfare and the environment” – In  24 nov 2020 Genom att utöka vår funktionsupphandling kommer vi bort från ”slit och släng”- mentaliteten och lägger ett större ansvar på leverantörerna, som  visat betydligt större intresse för livstidskostnad och funktionsupphandling. Mot den bak- grunden har Flygt speciellt för den brittiska marknaden utvecklat ett  Mar 7, 2011 Funktionsupphandling av väg- och banhållning, Problem ochmöjligheter. Linköping: Swedish National Road and TransportResearch Institute. Clark, M., Heivert, J. (1999) Lönsamma IT---investeringar med funktionsupphandling. Lund: Studentlitteratur.

Tillsammans med SKLoch Fastighetsägarna  Bryt ut funktioner som separata innovativa funktionsupphandlingar .
What to do after my degree

Funktionsupphandling


Funktionstjänster. se är en plats för kunskap och lärande kring funktionsförsäljning och funktionsupphandling. Webbplatsen drivs av projektet “Vitvarubaserade funktionstjänster för bostadsbolag” som är delvis finansierat av Vinnova under perioden 2019-2022.

Här presenteras en fallstudie från Nacka kommun. Genom att ställa funktionskrav tar man tillvara leverantörernas kunskap, nytänkande och utvecklingsförmåga och öppnar därigenom upp för Vad innebär funktionsupphandling? Funktionsupphandling innebär att offentlig upphandling kan driva på och möjliggöra innovationer genom att formulera funktionskrav i upphandlingsunderlaget.


Sweco systems karlstad

Funktionsupphandling innebär att upphandla en definierad funktion (utifrån funktionskrav), där leverantörer har frihet att efter bästa förmåga 

• Upphandlingsbarhet – Nya företag/innovatörer. • Förfrågningsunderlag – Krav - Utformning. Tack! Din kommentar hjälper oss att förbättra Nacka.se. En uppdelning som fått mycket genomslag är den mellan traditionell upphandling och funktionsupphandling. Medan traditionell upphandlingen beskriv som  Funktionsupphandlingar var i fokus på Svensk Näringslivs seminarium den 21 oktober. En av talarna var Civilministern Ardalan Shekarabi, som talade positivt  SSG3271 Axeltätningar, funktionsupphandling Denna standard är avsedd att användas vid upphandlingar av axeltätningar.

2 jul 2018 Hudiksvall. Specialkompetens. LOU varor och tjänster. Reserverad- och funktionsupphandling. SuperUser i Kommers. Exempel på 

Mindre kontroll  19 sep 2018 STUGOR OCH RASTPLATSER. • Drift och underhåll av samtliga stugor och rastplatser längs malmens väg. • Funktionsupphandling. 25 okt 2017 Funktionsupphandling, där tillverkaren behåller ägandet av produkter som hyrs ut, ger goda förutsättningar för upp- datering och  Våra kunder är myndigheter, organisationer, verk och större företag som vi hjälper vid funktionsupphandling och införande av tekniskt avancerade system och  Jan 1, 2013 miljömärkning, hållbarhetsrapportering, miljömålsuppföljning, funktionsupphandling, miljöanpassad produkt och processutveckling… 8 sep 2014 Funktionsupphandling sker tyvärr i ytterst liten skala i dag. den reguljära upphandlingen som bedrivs som funktionsupphandling, och därmed  Rådgivning inom vägdimensionering, materialval för gator och vägar samt stöd vid besiktningar och funktionsupphandling. Underhållsutredningar åt främst  Funktionsupphandling innebär att offentlig upphandling kan driva på och möjliggöra innovationer genom att formulera funktionskrav i upphandlingsunderlaget.

köp av tjänster och. Funktionsupphandling. Innovation. • Utveckling/ innovationer. • Upphandlingsbarhet – Nya företag/innovatörer.