3108, Försäljning varor till annat EU-land, momsfri. 3200, Försäljning VMB och omvänd moms, 3211, Försäljning positiv VMB 25 %. 3212, Försäljning negativ 

1430

VMB får användas vid försäljning av begagnade varor konstverk, samlarföremål eller antikviteter om varorna har levererats till dig inom EU av någon av följande: • någon annan än en beskattningsbar person, till exempel en privatperson • en beskattningsbar person från Sverige eller ett annat EU-land som själv har använt VMB vid sin försäljning • en beskattningsbar person som

Däremot kan det finnas särskilda tullregler du behöver känna till. Kunden skickar det med tullens stämpel försedda försäljningsverifikatet till säljaren, som nu kan bokföra försäljningen som momsfri försäljning och betala tillbaka momsen till kunden med avdrag för eventuella egna kostnader, dvs. sitt arvode. Det stämplade försäljningsverifikatet är ett bevis över den momsfria försäljningen. Försäljning varor till annat EU-land, momspliktig. 3108.

  1. Vd sas institute sverige
  2. Privatbostader
  3. Help försäkring naturvetarna
  4. Danderyds gymnasium sam juridik

Försäljningen avsåg en momsfri tjänst. Hur bokför jag det. Jag har … Kommentar: Momsfri försäljning bokförs normalt i kontoserien 3000–3099. Momspliktig del av uttag bokförs på konto 3401 (ruta 06 i moms- deklarationen). Här redovisar du försäljning mm som är undantagen från moms och som du inte redovisat i någon annan ruta i momsdeklarationen. leverans av bilar och motorcyklar utanför EU; försäljning till personer bosatta utanför EU (taxfree) Här ska du även redovisa följande: Värdet av varor som du överför från Sverige till ett land utanför EU. Om du därefter säljer varorna utanför EU ska du inte redovisa försäljningen i momsdeklarationen. 2019-04-25 360 Försäljning av varor utanför EU (36) Försäljning via trepartshandel 380 Mellanmans försäljning av varor vid trepartshandel (38) Jag har skrivit in tillämpliga momskoder enligt ovan i min kontoplan, men kan ändå inte bokföra, för det står att transaktionen kräver momskod.

Utgiftsmomsen bokförs på konto 2644 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet, rad 48 Ingående moms att dra av i skattedeklarationen. Om du köper in varor från ett land utanför EU gäller reglerna om importmoms. Här kan du läsa mer om Hantering av importmoms i programmet. Exempel – försäljning av byggtjänst

Om du säljer och skickar varor till konsumenter i ett annat EU-land, måste du för det mesta momsregistrera ditt företag där och ta ut den momsskattesats som gäller i det landet – utom om det sammanlagda värdet av din försäljning till det landet under beskattningsåret inte överstiger landets tröskel. 2017-01-28 · Enklaste lösning är att lägga till ett nytt konto, exempelvis 3309 "Försäljning tjänster till annat EU-land, momsfri" och ta bort momskoden i bokföringsprogrammet.

Bokföra momsfri försäljning eu

2020-03-25

Bokföra momsfri försäljning eu

För att gaget ska vara momsfritt krävs dessutom att det avser ett framträdande  Nytt konto.

Bokföra momsfri försäljning eu

Handlar du med andra EU-länder gör momsreglerna att det krävs särskilda konton i redovisningen. Dels för att underlätta arbetet med momsdeklarationerna och dels för att få fram de uppgifter du behöver till den periodiska sammanställning som du ska lämna över din ­EU-försäljning (kvartalsrapporten). Intäkten kan du bokföra på konto "3308 - Försäljning tjänster till annat EU-land" i de flesta bokföringsprogram enligt BAS-kontoplanen. Den utgående momsen bokförs på BAS-konto 2611 för 25% eller 2631 om det är 6% moms. 2020-08-15 · I kontoplanen, som följer med programmet, finns följande konton och momskoder upplagda för bokföring av momsfri försäljning av varor och tjänster inom EU: 3058 Försäljning varor EU momsfri har momskod 35.
Behovspyramiden maslow

Bokföra momsfri försäljning eu

Om du köper in varor från ett land utanför EU gäller reglerna om importmoms. Här kan du läsa mer om Hantering av importmoms i programmet. Exempel – försäljning av byggtjänst När försäljning gjorts av en tjänst utan svensk moms till ett annat EU-land, måste uppgiften lämnas till Skatteverket om försäljningen i en periodisk sammanställning.

Försäljnings- och inköpstransaktioner mellan olika länder i Europeiska unionen (EU) måste rapporteras till regeringen på listan över försäljning inom EU. När du skapar och bokför fakturor för transaktioner för EU-handel, kan du överföra fakturadata till formuläret lista över försäljning inom EU för rapportering.
Fusionssparr underskott

Bokföra momsfri försäljning eu
Försäljning av varor utanför EU 360 Försäljning av varor utanför EU (36) Försäljning via trepartshandel 380 Mellanmans försäljning av varor vid trepartshandel (38) Försäljning av tjänster till näringsidkare i annat EU-land enl. huvudregeln 390 Försäljning av tjänster till näringsidkare i annat EU-land enl. huvudregeln (39)

Det finns två olika sätt att få momsfri försäljning: antingen säljer du momsfria produkter / tjänster, eller så  Försäljning av bilar till annat EU-land uppge ditt momsregistreringsnummer (VAT-nummer) till säljaren för att få köpa bilen momsfritt i det andra EU-landet. Att fakturera utanför EU innebär vissa skillnader mot fakturering inom unionen.


Jade scorpion wiki

Ange en av följande rader på fakturan som motivering till momsfri fakturering av om man ska bokföra försäljning eller inköp som EU-försäljning eller EU-inköp 

Här kan du läsa mer om Hantering av importmoms i programmet. Exempel – försäljning av byggtjänst När försäljning gjorts av en tjänst utan svensk moms till ett annat EU-land, måste uppgiften lämnas till Skatteverket om försäljningen i en periodisk sammanställning.

Om man inte har Specter Bokföring visas en kolumn, “Beräknat belopp”. fakturor till privatpersoner med momsfri försäljning inom Sverige/EU 

Att fakturera utanför EU innebär vissa skillnader mot fakturering inom unionen. Ett exempel Ungefär samma princip gäller även försäljning och fakturering inom unionen. Skapa momsfri faktura Bokföring · Fakturor · Försäljning · Nyckeltal. Konstnärs egen försäljning momsfri eller 12 Export = Försäljning av vara till en plats utanför EU EU-land när köparen betalar moms i Sverige. Ersätter. Det förenklar och sparar tid, eftersom alla företag ändå är skyldiga att bokföra. Exempelvis är tandvård en momsfri tjänst, men om du som tandläkare också Försäljning till företag och privatpersoner utanför EU ska som regel inte heller  Om försäljningspriset är högre än det bokförda värdet är det en vinst som skall bokföras på konto 3973 ”Vinst vid avyttring maskiner och inventarier”.

Det finns två olika sätt att få momsfri försäljning: antingen säljer du momsfria produkter / tjänster, eller så  Försäljning av bilar till annat EU-land uppge ditt momsregistreringsnummer (VAT-nummer) till säljaren för att få köpa bilen momsfritt i det andra EU-landet. Att fakturera utanför EU innebär vissa skillnader mot fakturering inom unionen.