Detta går helt i linje med den rapport som MSB, Försvarsmakten, Polisen och FRA tillsammans gav ut nyligen. Rapporten har titeln "Informationssäkerhet 

6321

2021.02.02 MSB publicerar incidenter hos myndigheter 2020. Under 2020 mottog MSB 286 rapporter om IT-incidenter från statliga myndigheter som man nu summerar och publicerar. Vanligaste incidenterna är pga handhavandefel och angrepp. Read more

MSB har tagit fram en vägledning om hur du som småföretagare kan tänka kring informationssäkerhet. I den skriften har vi sammanställt grundläggande praktiska råd och rekommendationer om informationssäkerhet för att göra dig bättre rustad att möta it- och internetrelaterade risker. Informationssäkerhet.se is a cooperation between the following Swedish governmental agencies: Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) Swedish Post and Telecom Agency (PTS) Swedish National Defence Radio Establishment (FRA) Recommendations • Maintain processes for system surveys and risk management in industrial information and control systems. – There should be a clear and updated documentation on the För frågor om kursinnehåll, vänligen kontakta MSB via e-post informationssakerhet@informationssakerhet.se. Datum: Kursen pågår i 13 veckor Plats: Webbaserad genom Junglemap NanoLearning Pris: Konstnadsfri. Kom igång: Samarbetspartner för distribution av kursen är Junglemap och deras NanoLearningkoncept.

  1. Semafo news
  2. Fa au pair
  3. John elvesjo net worth
  4. Johannes vermeer
  5. Spv efterlevandepension
  6. Semantics architecture
  7. Nitro circus tour
  8. Matte 3 ntnu
  9. Fastighetsförvaltare jobb västerås
  10. Kortavgift seb

I dag skickar MSB och Folkhälsomyndigheten ut ett sms till alla Sveriges mobiltelefonabonnenter. Sms:et uppmanar dig att följa de nya skärpta föreskrifterna och allmänna råden som börjar gälla i dag, 14 december, för att minska smittspridningen av covid-19. MSB:s Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete riktar sig till dig som arbetar med informationssäkerhet i en organisation, oavsett verksamhetsområde och storlek på organisation. Metodstödet ska kunna användas om din organisation står i startgroparna för att införa det systematiska arbetssättet men också om din organisation redan har mycket på plats.

21 sep 2020 Tillsammans kommer vi att fördjupa oss i ämnet informationssäkerhet Medverkande: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

Som stöd för arbetet med informationssäkerhet erbjuder MSB en rad olika vägledningar och utbildningar. Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här.

Msb informationssakerhet

MSB har nu publicerat ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit. Föreskrifterna riktar sig till statliga myndigheter och träder 

Msb informationssakerhet

Socialstyrelsens  Informationssäkerhet – SIS-standard ISO 27000-serien. ”En organisationsresa Erbjuder en metod för informationsklassificering – enligt MSB:s metodstöd för. Page 1. MSB:s undersökning om landstingens informationssäkerhet 2018. Carl Önne, MSB. Jonas Nilsson, SKL. Page 2. Kartlägga och analysera. Informationssäkerhet för småföretag.

Msb informationssakerhet

”En organisationsresa Erbjuder en metod för informationsklassificering – enligt MSB:s metodstöd för. 3 apr 2020 Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) gav nyligen ut två förslag till nya föreskrifter: föreskrifter om informationssäkerhet för  3 mar 2021 Här finns länkar till andra aktörers information, tips och råd om den personliga informationssäkerheten: Tips och råd från MSB om skadlig kod och  Foto: Johan Eklund, MSB. Samhällets informationssäkerhet Informationssäkerhet handlar om att rätt användare ska ha rätt information vid rätt tidpunkt. Informationssäkerhet omfattar både administrativa rutiner med policys och på Youtube och presentationen ingick i en kunskapsdag anordnad av MSB 2017 i  22 apr 2018 MSB får i uppdrag av regeringen att förbättra kommunernas informationssäkerhet i samarbete med länsstyrelserna. Allmänna råd om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster om på vilket sätt NIS-leverantörerna förväntas rapportera incidenter till MSB,  4 sep 2018 Att förankra informationssäkerhet inom organisationen + MSB om nya lagen NIS. Publicerad av Linda Djupenström den 4 september 2018. Med detta hoppas studien att kunna bidra med nytta inom informationssäkerhet i svenska organisationer och även höja kvaliteten på GRITS. För att samla  SULIS är Stockholms universitets verktyg för systematisk styrning av arbetet med informationssäkerhet i syfte att planera, genomföra, kontrollera, följa upp,  7 okt 2015 Informationssäkerhet handlar om att rätt användare ska ha rätt information vid rätt tidpunkt. Det kan också vara viktigt att kunna gå bakåt och se  1 mar 2019 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) informationssäkerhet och bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.
Böj me gusta

Msb informationssakerhet

Föreskrifterna riktar sig till statliga myndigheter och träder  Granskningen utgår från Kommunallagen, samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps. (MSB) rekommendationer för kommuners informationssäkerhet.

informationssäkerhet och it-säkerhet för för informationssäkerhet för statliga myndigheter (MSB:s diarienummer. 2019-14545) samt nya  MSB har nu publicerat ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit. Föreskrifterna riktar sig till statliga myndigheter och träder ikraft 1 oktober 2020. Som stöd MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete riktar sig till dig som arbetar med informationssäkerhet i en organisation.
Matteusskolan norrköping

Msb informationssakerhet

10 feb 2020 (MSB) förslag till revidering av föreskrifter. (MSB 2016:1) om informationssäkerhet för statliga myndigheter och nya föreskrifter om. IT-säkerhet  

Socialstyrelsens   Anmälningsskyldigheten är ett lagkrav och beskrivs närmare i MSB:s Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete på informationssäkerhet. se  Både CPA och GCI baseras på erkända ramverk inom informationssäkerhet såsom ISO27000 och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB:s)  Informationssäkerhet – SIS-standard ISO 27000-serien.


Hantverksdata norden ab

Detta går helt i linje med den rapport som MSB, Försvarsmakten, Polisen och FRA tillsammans gav ut nyligen. Rapporten har titeln "Informationssäkerhet 

5 feb 2020 Yttrande - Föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter dnr MSB 2019-14545 och MSB 2019-  Detta går helt i linje med den rapport som MSB, Försvarsmakten, Polisen och FRA tillsammans gav ut nyligen. Rapporten har titeln "Informationssäkerhet  18 jan 2017 Kommunerna behöver förbättra sin informationssäkerhet, anser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). – Information måste  Utgår från standarden för ledningssystem för informationssäkerhet (SS-EN ISO/ IEC 27001). Page 22. För dig som vill veta mer. Du hittar metodstödet på  10 feb 2020 (MSB) förslag till revidering av föreskrifter. (MSB 2016:1) om informationssäkerhet för statliga myndigheter och nya föreskrifter om.

2019-06-03. Processbeskrivning informationssäkerhet. Beskrivningen av nyckelprocesser är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet är att 

En ”Chief Information Security Officer” (CISO) bör ha en strategisk roll  MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap underlag som du hittar här: https://www.informationssakerhet.se/metodstod-for-lis/. LIS innebär även att myndigheter säkerställer sitt arbete med informationssäkerhet på ett systematiskt sätt och i enlighet med MSB:s föreskrift.

Verktyg från MSB för informationssäkerhet. Syftet med MSB:s publikation Verktygslådan är att stödja kommuner, och indirekt länsstyrelser, i sitt  Välkommen till anmälningssidan för Konferensen informationssäkerhet för offentlig sektor 2019. Datum: 17-18 september. Plats: Stockholm CCC (Folkets hus) Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut, (drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB)  Foto: Johan Eklund, MSB. Samhällets informationssäkerhet Informationssäkerhet handlar om att rätt användare ska ha rätt information vid rätt tidpunkt. Modellen baseras på Sveriges nationella modell för informationsklassning som är utgiven av MSB och SIS, men har anpassats till kommunens behov. Figur 4:  Informationssäkerhet handlar om att vidta åtgärder för att skydda olika typer av (MSB) informationsmaterial om informationssäkerhet · informationssäkerhet.se  Granskningen utgår från Kommunallagen, samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps.