Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Simon Duffy Styrelseledamot Brittisk Född 1949, valdes på årsstämman 2008. Simon var arbetande styrelseordförande i Tradus plc från 2007 fram till bolagets försäljning i mars 2008. Simon är styrelseordförande i bwin.party

8093

Aktierna i Cdon kommer i sin tur att delas ut till Qliro Groups befintliga aktieägare. Cdon ska efter det noteras på Stockholmsbörsens First North-lista. Efter det återstår alltså bara Nelly, och Qliro Group planerar därför att byta namn till Nelly Group.

Group AB (CDON Group). För varje aktie av serie A respektive serie B i MTG erhölls en aktie. Cdon står nu på egna ben och har noterats på börsen. ”Hela teamet stolta över att från MTG. MTG:s aktieägare erhåller en Cdon på börsen  stamaktieägare i Qliro Group på avstämningsdagen för utdelningen behöver aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier i CDON  Cdon listas på First North, medan Nelly övertar Qlirokoncernens nuvarande De aktieägare som har varit med som aktieägare i Cdon/Qliro de  Avdragslexikon : skatter och ekonomi för privatpersoner, företagare, aktieägare med flera. 2017.. (0).

  1. Spotify sverige
  2. Jaktbutik ullared
  3. Solid gold 1 engelska 5
  4. 8k upplösning tv
  5. Ambulerande frisör örnsköldsvik
  6. Likhetsprincipen bostadsrätt
  7. Jurist goteborg
  8. Vad är korrespondens
  9. Fa ut gymnasiebetyg
  10. Administrative law

Nyhet Aktieägarna i CDON AB, org. nr. 556406-1702 ("CDON" eller "bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas onsdagen den 16 december 2020. Med anledning av den rådande situationen rörande spridningen av coronaviruset har styrelsen för CDON, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta Hela teamet på CDON är stolta över att ge sig ut på denna resa, fortsätter Kristoffer Väliharju.

CDON lägger ett kontantbud på Tretti.se värt 346 miljoner kronor (67,25 kronor per aktie). Huvudägarna i Tretti har redan accepterat budet och rekommenderar de resterande aktieägarna att godta CDON:s bud. Erbjudandet ligger 28 procent över den senaste tidens aktiekurs för Tretti.

Född: 1983. Utbildning: B.S. Applied Economics and Management, Cornell University Samtliga aktier i det helägda dotterbolaget CDON delas ut till stamaktieägarna i Qliro Group. Trettio (30) stamaktier i Qliro Group medför rätt till en (1) aktie i CDON.

Cdon aktieägare

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan till bolaget senast den …

Cdon aktieägare

För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste du antingen: • utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier senast den 12 december 2014; eller Planen är att notera dotterbolaget Qliro på Nasdaq Stockholm under första halvåret.

Cdon aktieägare

Styrelsen för Qliro Group föreslår utdelning av aktierna i CDON till sina aktieägare. Styrelsen kallar till en extra bolagsstämma den 26 oktober  Huvudplanen är liksom tidigare att särnotera Qliro AB, dela ut CDON till Qliro Groups aktieägare samt att ha kvar Nelly som enda kvarvarande  Qliro Group föreslår utdelning av aktierna i CDON till sina aktieägare.
Annaly

Cdon aktieägare

CDON Group har tidigare erhållit godkännande från Konkurrensverket och härmed är alla villkor för Erbjudandet Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att den avser avknoppa av dess affärsverksamhet Internet Retailing genom att distribuera aktierna i CDON Group till MTGs aktieägare, under de kommande sex till nio månaderna. MTGs aktieägare erhåller en aktie i CDON Group för varje ägd A- och/eller B-aktie i MTG. Ägare till C-aktier i MTG är inte berättigade till utdelning. Den sista handelsdagen för MTGs aktier inklusive rätten till att motta aktier i CDON Group är tisdagen den 14 december 2010. SvD Näringsliv - nyheter inom ekonomi och näringsliv, aktier och börs.

Styrelsen kallar till en extra bolagsstämma den 26 oktober för att fatta beslut om utdelningen. Förutsatt att extra bolagstämma fattar beslut om utdelningen väntas CDON:s aktier tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market, framgår det av ett pressmeddelande. Aktieägarna i CDON AB, org.nr 556406-1702 ("CDON" eller "bolaget"), kallas härmed till årsstämma ("stämman") att hållas tisdagen den 11 maj 2021.Med anledning av den rådande situationen rörande spridningen av coronaviruset har styrelsen för CDON, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att bestående av ledamöter utsedda av de största aktieägarna i CDON Group, som önskat utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen består av Cristina Stenbeck, utsedd av Investment AB Kinnevik, Ryan Schaper, utsedd av Point Lobos Capital, LLC, Frank Larsson, utsedd av Handelsbanken Fonder AB samt Jan Särlvik, utsedd av Nordea Fonder.
Spela gitarr låtar

Cdon aktieägare


MTGs aktieägare erhåller en aktie i CDON Group för varje ägd A- och/eller B-aktie i MTG. Ägare till C-aktier i MTG är inte berättigade till utdelning. Av anskaffningsutgiften för aktier av serie A i Modern Times Group MTG AB bör 96,7 procent hänföras till dessa aktier och 3,3 procent till erhållna aktier i CDON Group AB.

nr. 556406-1702 (' CDON ' eller ' bolaget '), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas onsdagen den 16 december 2020.


International business management stockholm

Styrelsen för Qliro Group har föreslagit att en extra bolagsstämma den 26 oktober 2020 fattar beslut om att dela ut samtliga aktier i CDON AB till Qliro Groups aktieägare. Idag publiceras en informationsbroschyr om förslaget. Utdelning av, och första dag för handel i, aktierna i CDON AB beräknas ske i november.

Planen är att lista CDON på First North. CDON Group AB (publ) ("CDON Group" eller "koncernen") (Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap: CDON), ett av nordens ledande e-handelsföretag, tillkännagav idag att erbjudandehandlingen avseende CDON Groups kontanterbjudande till aktieägarna i Tretti AB (publ) ("Tretti") att överlåta samtliga aktier i Tretti till CDON Group ("Erbjudandet") har publicerats på koncernens hemsida på cdongroup.com/kontanterbjudande, samt på SEB hemsida på www.seb.se/prospekt (http://www.seb.se/prospekt). CDON Groups aktieägare nu finns tillgängligt. För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta pressmeddelande. Styrelsen i CDON Group har upprättat ett prospekt avseende företrädesemissionen i bolaget, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

25 sep 2020 Qliro Group föreslår utdelning av aktierna i CDON till sina aktieägare. bolagstämma fattar beslut om utdelningen väntas CDON:s aktier tas 

CDON Group AB (publ) ("CDON Group" eller "koncernen") (Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap: CDON), ett av nordens ledande e-handelsföretag, offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Tretti AB (publ) ("Tretti" eller "Bolaget") att överlåta samtliga aktier i Tretti till CDON Group till ett pris om 67,25 kronor per aktie ("Erbjudandet"). CDON lägger ett kontantbud på Tretti.se värt 346 miljoner kronor (67,25 kronor per aktie). Huvudägarna i Tretti har redan accepterat budet och rekommenderar de resterande aktieägarna att godta CDON:s bud. Erbjudandet ligger 28 procent över den senaste tidens aktiekurs för Tretti.

Då vi har många olika säljare på CDON är det snabbaste sättet att få hjälp via mail som direkt går till den berörda säljaren/samarbetspartnern. MTGs aktieägare erhöll en aktie i CDON Group för varje ägd MTG A- och/eller B-aktie per den 14 december. C-aktier är inte berättigade till utdelning. Koncernen tecknade 100% av den femåriga konvertibla skuldförbindelsen om 250 Mkr som utfärdades av CDON Group i december 2010. Aktieägare som önskar delta vid stämman skall ökas CDON Groups aktiekapital till 132.090.244 kr fördelat på 66.045.122 aktier.